Wegenbouw
In opdracht van wegenbouwbedrijven verzorgen wij maaltijden langs de weg. We zien erop toe dat de wegenbouwmedewerkers die veelal bij nacht en ontij moeten werken met een gevulde maag hun werkzaamheden kunnen verrichten. In onze mobiele keuken bereiden wij koude en warme gerechten. De geldende veiligheidsvoorschriften volgen wij nauwgezet. Onze medewerkers en auto’s zijn uitgerust met alle vereiste veiligheidsvoorzieningen.

Calamiteiten
Bij calamiteiten waarbij brandweer, politie en overheidsdiensten zijn betrokken, wordt The Fax ingezet om de hulpverleners te voorzien van eten en drinken. Op een efficiënte manier zorgen wij ervoor dat het de hulpdiensten voor langere tijd en zonder onderbreking hun werk kunnen blijven doen.